სრულუფლებიანი წევრი

მსოფლიოს შოტოკან კარატე (WSF) გახდა (ICSSPE) საერთაშორისო სპორტული მეცნიერების და ფიზიკური აღზრდის ასოციაციის სრულუფლებიანი წევრი. რომელიც აღიარებულია (IOC) საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ.

Read More