საქართველოს კარატეს ფედერაცია

საქართველოს კარატე-დოს ეროვნული ფედერცია (GNKF) არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მიზანია აღმოსავლური საბრძოლო ხელოვნებების მასობრივი დანერგვით ხელი შეუწყოს ქვეყნის მოსახლეობის სულიერი და ფიზიკური კულტურის განვითარებას და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას. (იხილეთ დებულება)