სადისციპლინო კომიტეტი

სადისციპლინო კომიტეტის წევრები:

  1. ბესო ხუციშვილი
  2. ზურაბ ლეჟავა
  3. გრიგოლ დარჩიაშვილი