მე-8 კიუ

 

N Name. Surname Date of Birth    Date of exam ID N Club
           
1 Yagor Isayenia 17.04.2010   20.05.2023 GEO230801 Dzen
           
2 Zurabi Gaboshvili 09.09.2008   20.05.2023 GEO230802 Dzen
           
3 Elene Khvedelidze   27.06.2023 GEO2308001 Georgian Karate Academy
           
4 Mikhail Bagulin   27.06.2023 GEO2308002 Georgian Karate Academy
           
5 Filipp Bagulin   27.06.2023 GEO2308003 Georgian Karate Academy
           
6 Arvin Hizomi   27.06.2023 GEO2308004 Georgian Karate Academy
           
  ანთია ნინო   24.11. 2023 Geo23/08008 ე. სოსელია
           
  ჩხაპელია გიგი   24.11. 2023 Geo23/08007 ე. სოსელია
           
  აკობია სააბა   24.11. 2023 Geo23/08006 ე. სოსელია
           
  მალაზონია გიორგი   24.11. 2023 Geo23/08005 ე. სოსელია