7. დანი შავი ქამარი

1 ავთო ჭუმბურიძე მე-7 დანი 09.08.2016 ID No.1751
2 გაიოზ სილაგაძე მე-7 დანი 13.04.2018 ID No.1850
3 ბესო ხუციშვილი მე-7 დანი 21.09.2009 ID No.1246
4 მამუკა ყურაშვილი მე-7 დანი 21.09.2009 ID No.1200
5 გია ლატარია მე-7 დანი 22.07.2019 OOA7001
6 თემურ ცქიტიშვილი მე-7 დანი 22.07.2019 OOA7002
7 მაუინ ფაოური მე-7 დანი 22.07.2019 OOA7003
8 ზეინ ალაბედინ სუჰაილ მე-7 დანი 19.08.2019 OOA7004
9 აჰმად ალ ხატბა მე-7 დანი 19.08,2019 OOA7008