6. დანი შავი ქამარი

 

1 ნოდარ გულაღაშვილი მე-6 დანი 12.06.2011 ID No.1345
2 თემურ ცქიტიშვილი მე-6 დანი 17.10.2011 ID No.1407
3 მირიან ჟღენტი მე-6 დანი 27.02.2012 ID No.1412
4 გერონტი მამფორია მე-6 დანი 22.03.2012 ID No.1423
5 ვაჟა უნგიაძე  მე-6 დანი 23.09.2012 ID No.1470
6 გიორგი გიგოლაშვილი მე-6 დანი 02.06.2015 ID No.1562
7 გერონტი მამფორია მე-6 დანი 02.06.2015 ID No.1660
8 აბდულკადირ ბატუევ მე-6 დანი 25.03.2016 ID No.1417
9 გოჩა კეზევაძე მე-6 დანი 15.09.2016 ID No.1757
10 არსენ დოლაბერიძე მე-6 დანი 12.12.2016 ID No.6012
11 ირაკლი ნარმანია  მე-6 დანი 13.12.2017 ID No.1825
12 ფრეიდელმ მეისე   მე-6 დანი 28.12.2017 ID No.1827

  13      ვლადიმირ ჯაფარიძე                        მე-6 დანი       22.07.2019               OOA6001

  14      ისაევ კაზბეკი                                      მე-6 დანი        20.10.2019               OOA6002