4. დანი შავი ქამარი

1      ზაზა ნათენაძე                                       მე-4 დანი                                              OOA4001

2      ვასილ მაღლაკელიძე                          მე-4 დანი               17.06.2019          OOA4002

3      გიორგი ნადირაძე                                მე-4 დანი               22.07.2019          OOA4003

4      ალექსანდრე მანძულაშვილი            მე-4 დანი               30.07.2019          OOA4004

5      დავით  მენაბდიშვილი                      მე-4 დანი                                               OOA4005