unisoni »

უნისონის საკეთესო შემოთავაზება

უნისონის საკეთესო შემოთავაზება

admin აგვისტო 28, 2013 გამორთულია კომენტარი ჩანაწერზე: უნისონის საკეთესო შემოთავაზება

სადაზღვეო კომპანია “უნისონი”-ს საუკეთესო შემოთავაზება ინსტრუქცია სადაზღვევო პოლისის ღირებულება შეადგენს 1 ლარს თვეში (ანუ წლიურ 12 ლარს). იმისათვის, რათა დაზღვევა შევიდეს ძალაში, საჭიროა აღნიშნული თანხის გადახდა სს „ლიბერთი ბანკი“–ს ნებისმიერ სერვის ცენტრში ან სადაზღვევო

Read More »