8. დანი შავი ქამარი

 

1 ომარ რევიშვილი მე-8 დანი   ID No.1387
2 გიორგი უგრეხელიძე მე-8 დანი 21.08.2012 ID No.1441
3 ავთანდილ ჭუმბურიძე მე-8 დანი 20.08.2019 OOA8001