8. დანი შავი ქამარი

 

1 ომარ რევიშვილი 8–ე დანი   ID No.1387
2 გიორგი უგრეხელიძე 8–ე დანი 21.08.2012 ID No.1441