7. დანი შავი ქამარი

1 ავთო ჭუმბურიძე 7–ე დანი 09.08.2016 ID No.1751
2 გაიოზ სილაგაძე 7–ე დანი 13.04.2018 ID No.1850
3 ბესო ხუციშვილი 7–ე დანი 21.09.2009 ID No.1246
4 მამუკა ყურაშვილი 7–ე დანი 21.09.2009 ID No.1200