სამსაჯო კომიტეტი

სამსაჯო კომიტეტის წევრები:

  1. მამუკა ყურაშვილი
  2. მერაბ თურქია
  3. მალხაზ ხვედელიანი
  4. თამარ მელუა